Bạn có là một trong các đối tượng mua nhà ở xã hội?

Nhà ở xã hội là hình thức nhà ở  được nhà nước hỗ trợ về giá bán vì vậy có mức giá rẻ phù hợp với năng lực của gia đình thu nhập trung bình  có thể sở hữu căn hộ cho riêng mình. Tuy nhiên , bởi vì lợi thế về giá cả, và có với số lượng vô cùng ít do nguồn ngân sách còn hạn chế, nên nó là miếng bánh béo bở được rất nhiều người quan tâm. Chúng tôi cung cấp cho bạn các đối tượng mua nhà ở xã hội theo quy định của nhà nước.

Đối tượng mua nhà ở xã hội

Điều kiện cần để trở thành Đối tượng mua nhà ở xã hội

Dưới đây là 10 Đối tượng được mua nhà ở xã hội

+  Đối tượng 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

+ Đối tượng 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn

+  Đối tượng 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

+ Đối tượng 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

+ Đối tượng 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

+  Đối tượng 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

+ Đối tượng 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Đối tượng 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

+ Đối tượng 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

+  Đối tượng 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Đối tượng mua nhà ở xã hội

Bạn có nằm trong danh sách các đối tượng mua nhà ở xã hội hay không? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp thông tin về những dự án tốt nhất hiện nay nhé.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *