Nhà ở xã hội là gì?

Nếu bạn là người quan tâm tới BĐS hoặc là khách hàng đang kiếm nhà thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ đến khái niệm nhà ở xã hội bởi vì hầu hết các dự án hiện tại xây dựng đều có 1 phần là nhà ở xã hội vậy nhà ở xã hội là gì? Đặc điểm của nhà ở xã hội? Các đối tượng của nhà ở xã hội là ai?Điều kiện mua nhà ở xã hội là gì?

                                                                                                  Dư án Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan,nhà nước hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường  và đương nhiên giá rẻ rất nhiều so với nhà ở thương mại

Đặc điểm của nhà ở xã hội?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà ở xã hội tại đô thị phải là nhà chung cư được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung của pháp luật về xây dựng và có số tầng theo quy định sau đây:

  • Tại đô thị loại đặc biệt không quy định số tầng, hay không giới hạn số tầng.
  • Tại các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 phải là nhà không quá sáu tầng.
  • Diện tích mỗi căn hộ không quá 70m2
  • Nhà ở xã hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị.

Các đối tượng của nhà ở xã hội là ai?

Nhà ở xã hội xây dựng dành cho người thu nhập thấp hoặc cán bộ công chức nhà nước chưa có chỗ ở ổn định vậy điều kiện để sở hữu nhà ở xã hội cần tuân thủ các điều kiện sau:

+ Đối tượng chưa sở hữu nhà ở,chưa mua nhà nào thuộc sở hữu của Nhà nước.

+ Người có thu nhập thấp

+Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới +8m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát

+Người chưa có nhà ở, mới lập gia đình

+Cán bộ, viên chức thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở công vụ nhưng đã trả lại nhà cho nhà nước

+Các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học trở lên, công nhân tay nghề bậc 5 trở lên chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức.

Điều kiện mua nhà ở xã hội là gì?

  • Phải có hộ khẩu tại nội hoặc thường trú / tạm vắng dài hạn (BHXH trên 1 năm)
  • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn) / Giấy chứng nhận độc thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *